Skjemaet under skal fylles ut av alle deltagere før start.

Skjemaet inneholder tre deler:

  1. Informasjon om kaptein
  2. Informasjon om båten
  3. Egenerklæring

Skjemaet kan også fylles ut på førermøte, men du sparer deg for mye tid om du tar det nå 😉

HUSK Å KJØPE DELTAGERBILLETT FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

OPPLYSNINGER OM KAPTEINEN

OPPLYSNINGER OM BÅTEN/TEAMET
Opplysningene skal hovedsaklig benyttes til promotering og i videoproduksjon.

EGENERKLÆRING

1. Ved å signere denne egenerklæringen, erklærer jeg at jeg som kaptein frivillig og på eget ansvar deltar i Bergen Poker Run.
2. Jeg samtykker til at selskapet MCM Media Group AS og dets medarrangører fraskriver seg alt ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå under deltaking i aktivitetene. Dette gjelder både fysiske-, psykiske- og materielle skader, her- under eventuelle senskader som måtte oppstå.
3. Som kaptein er jeg innforstått med at jeg til enhver tid plikter å følge Sjøveisloven.

Ved å hake av her, bekrefter jeg at jeg har lest og akseptert ovennevnte betingelser.