Vi vokser ut av Facebook

I flere år har Speedball.Club brukt Facebook som nyhetsplattform for både Bergen -Poker Run, -Cannonball Run og ikke minst nye Speedball Rally m.m., men nå er det slutt.

De som har fulgt oss en stund vet at vi er relativt aktive på sosiale medier med fortløpende nyheter om det som foregår rundt våre eventer. Utfordringen er at tilhengerne våre lett kan miste viktig informasjon dersom de ikke besøker Facebook daglig fordi nyhetene fort havner langt ned på listen.

For å sikre god informasjonsflyt har vi opprettet en egen nyhetsside – det er den du besøker nå – slik at du enkelt kan finne tilbake til viktig informasjon om det eventet du er interessert i.

Ta deg gjerne en runde på sidene her og oppdater deg om viktige hendelser.

God lesing!